لیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

رديف کارشناس کد ملی موبایل شماره عضویت رشته گروه
1 محمد قنبری کلاریجانی 225-989892-0 09112801108 2601-41-0082 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
2 جعفر خاندوزی 226969947-5 09111755507 2608-41-0083 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
3 عبدالحسین خسروی 488-923495-0 09113766476 2613-41-0084 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
4 حسین ربیعی 212-180194-4 09113715830 2612-41-0085 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
5 عباس سالارنیا 624968507-3 09113761306 2602-41-0086 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
6 داود گیک حکیم آبادی 226-938193-9 09113711893 2608-41-0087 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
7 سید تقی میردیلمی 226943879-5 09111779413 2608-41-0088 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
8 علی اکبر علیزاده مقدم 5249565328 09113771483 2604-41-0092 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
9 مهدی مقصودلو 2121536612 09111778607 2601-41-0093 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
10 حمید یزدوئی 2121480897 09113774885 2603-41-0094 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
11 محمد ابراهیم پور 212-155274-1 09113770213 2604-41-0095 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
12 مسعود رضوی 223-979747-9 09111703221 2601-41-0096 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
13 امیرساسان عربعلی 212-151523-2 09117124485 2601-41-0097 مهندسی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
14 محمدرضا کلائی 224-891905-0 09387132547 2618-41-0098 دبیر فنی عمران راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
15 غلامرضا جامی 212-075470-5 09113715744 2603-74-0005 مهندسي نقشه برداري راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
16 سید حسن حسینی 212-110658-8 09111755019 2601-74-0006 مهندسي نقشه برداري راه و ساختمان و نقشه برداری-نقشه برداری
17 علی اصغر قدیمی 524-974685-3 09153132607 2601-24-0003 برق - مخابرات صنعت و فن-رشته برق-الکترونیک ومخابرات
18 علیرضا سیاوشی 212-152958-6 09113711433 2601-25-0017 مهندسی برق- قدرت صنعت و فن-رشته برق-ماشین وتاسیسات کارخانجات
19 خدابخش سربندی رضا 223-972401-3 09113776533 2601-30-0004 مهندسي مكانيك صنعت و فن-رشته تاسیسات ساختمانی
20 سعید مهر علی 453-093718-2 09112749430 2602-30-0005 دبیر فنی برق صنعت و فن-رشته تاسیسات ساختمانی
21 جواد مازندرانی 006-930582-1 09113758053 2610-30-0006 مهندسی مکانیک صنعت و فن-رشته تاسیسات ساختمانی
22 قاسم نجاریان درونکلایی 206-135298-7 09112777747 2601-48-0005 مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) صنعت و فن-رشته صنایع گاز-گازرسانی
23 مهدی یزدانی 259-328564-8 09111710041 2601-55-0003 مهندسی فناوری اطلاعات-مخابرات امن صنعت و فن-رشته کامپیوتر
24 محمد امینی 4591603733 09111712463 2601-55-0004 مهندسی برق، الکترونیک صنعت و فن-رشته کامپیوتر
25 مراد مغربی قوجق 203-099358-1 09111721946 2611-40-0012 دكتراي دامپزشكي کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
26 ایوب معصوم آبادی 2122034564 09112781784 2601-40-0013 مهندسی دامپروری کشاورزی و منابع طبیعی-دامپروری دامپزشکی
27 سید محمد حسینی 224-917359-1 09113717806 2601-46-0003 صنایع چوب و کاغذ کشاورزی و منابع طبیعی-صنایع چوب
28 حسین ارشاد 212-119612-9 09111712289 0003-41-2601 مهندسي راه وساختمان راه و ساختمان و نقشه برداری-راه و ساختمان
29 ابوالفضل جلالی 212-137927-4 09121031140 2601550005 مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته صنعت و فن-رشته کامپیوتر
30 مهندس علی اصغر عرب عامری 459-058860-9 09112721235 2602570035 مهندسي كشاورزي (زراعت) کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
31 فریبا عقیلی 212-185919-5 09111777294 2601380005 ایمنی و حوادث-حوادث ناشی از کار
32 احمد آخوندی 6289331337 09111752123 2613570131 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
33 شهربانو خسروی 09111752123 09112728655 2613570132 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
34 محمد امین عفیفه 09112793925 09112793925 2615570133 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
35 مهدی نوری 2611570134 09112749300 2611570134 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
36 آغاسی برزین 4869573237 09111795776 2611570135 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
37 نورمحمد خواجوی 4888755132 09119790844 2611570136 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
38 جمال رضا پور 2269378350 09111754841 2608570137 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
39 حمید سقلی 4879484611 09112760644 2607570138 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
40 عاشور محمد شیرمحمدلی 2030146196 09112762087 2615570139 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
41 محمد تقی قلیزاده 4889728813 09111797132 2613570140 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
42 حمیدرضا کریمی گله دونی 2090585625 09113541447 2602570141 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
43 عزیز آق اتابای 2030739995 09111762174 2615570142 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
44 عبداله احمدی همدانی 2122055553 09119695919 2613570143 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
45 رضا علی جعفری 2249329079 09111711281 2601570144 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
46 کامبیز خرمالی 6249493379 09111764517 2602570145 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
47 سلمان عرفانی 2121524614 09113738114 2601570146 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
48 امانقلی ایری 6289619063 09117258516 2604570147 کشاورزی و منابع طبیعی-کشاورزی ومنابع طبیعی
49 رضا جعفری 4879809731 09125171360 2601270004 مدیریت گرایش مالی امور مالی-بیمه
50 سعید کاشفی 2121255044 09119008275 2610140012 راه و ساختمان و نقشه برداری-امور ثبتی
صفحه:     1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |