آخرین اخبار کانون

اعلام زمان برگزاری انتخابات چهارمین دوره ارکان کانون در سال 1398

👤مدیر 🕔1398/2/19-01:54:27 pm

اعلام زمان برگزاری  انتخابات چهارمین دوره ارکان کانون در سال 1398

متن کامل

زمان برگزاری مجمع عمومی سال 1398

👤مدیر 🕔1398/2/19-01:53:02 pm

زمان برگزاری مجمع عمومی سال 1398

متن کامل

اعلام اسامی واجدین الشرایط کاندیداتوری در ارکان کانون

👤مدیر 🕔1398/2/12-12:30:15 pm

اعلام اسامی واجدین الشرایط کاندیداتوری در ارکان کانون

متن کامل

آخرین مهلت تحویل فیش در سال 1397

👤مدیر 🕔1397/11/21-02:03:13 pm

آخرین مهلت تحویل فیش در سال 1397

متن کامل

نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی

👤مدیر 🕔1397/10/13-10:36:46 am

نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی مصوب 2870/ش مورخ 97/9/27 شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل

فراخوان ثبت نام ارکان کانون

👤مدیر 🕔1397/10/5-12:15:11 pm

تشکیل مجمع عمومی کانون بمنظور انتخاب ارکان کانون

متن کامل

سربرگ یکنواخت مصوب شورایعالی

👤مدیر 🕔1397/10/2-09:03:48 am

سربرگ یکنواخت  مصوب جلسه 22 آذر 97 شورایعالی

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها