آخرین اخبار کانون

آخرین مهلت تحویل فیش در سال 1397

👤مدیر 🕔1397/11/21-02:03:13 pm

آخرین مهلت تحویل فیش در سال 1397

متن کامل

نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی

👤مدیر 🕔1397/10/13-10:36:46 am

نظامنامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی مصوب 2870/ش مورخ 97/9/27 شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل

فراخوان ثبت نام ارکان کانون

👤مدیر 🕔1397/10/5-12:15:11 pm

تشکیل مجمع عمومی کانون بمنظور انتخاب ارکان کانون

متن کامل

سربرگ یکنواخت مصوب شورایعالی

👤مدیر 🕔1397/10/2-09:03:48 am

سربرگ یکنواخت  مصوب جلسه 22 آذر 97 شورایعالی

متن کامل

فراخوان شورایعالی در بخش مجله کارشناس

👤مدیر 🕔1397/8/5-03:12:53 pm

فراخوان شورایعالی در بخش مجله کارشناس

دفتر مجلسه کارشناس امادگی خود را جهت درافت نقطه نظرات ارزنده همکاران و نیز مقالات علمی و تجربی براساس «راهنمای نویسندگان» مندرج در بخش «مجله کارشناس» اعلام میدارد

متن کامل

دستورالعمل تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

👤مدیر 🕔1397/6/15-08:31:20 am

دستورالعمل تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

متن کامل

دستور العمل شیوه تدوین و ارائه گزارش ها و نظریه های کارشناسی

👤مدیر 🕔1397/5/20-09:44:15 am


رعایت این دستورالعمل، از تاریخ 1397/6/1، توسط کلیه کارشناسان رسمی دادگستری، لازم الاجرا می باشد.(مشاهده متن خبر)

 

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها