آخرین اخبار کانون

کمیسیون آموزش

👤مدیر 🕔1395/7/11-08:57:08 am

جدول وضعیت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

متن کامل

گواهی پروانه کارشناسی

👤مدیر 🕔1395/6/9-04:11:02 pm

صدور گواهی پروانه کارشناسی

متن کامل

آگهی دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه کانون

👤مدیر 🕔1395/4/13-10:46:11 am

آگهی دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه کانون

با سلام، نظر به تشکیل نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه کانون استان گلستان ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 6/5/95 در محل هتل شهاب ناهارخوران، بدینوسیله از جنابعالی جهت شرکت در مجمع مذکور دعوت بعمل میآید.

متن کامل

اطلاعیه

👤مدیر 🕔1395/2/21-09:10:16 am

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

👤مدیر 🕔1395/1/30-09:55:44 am

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

متن کامل

سال 1395 مبارک

👤مدیر 🕔1394/12/27-10:22:46 am

پیام تبریک هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری گلستان

متن کامل

دستورالعمل شورایعالی در خصوص سربرگ و مهر یکنواخت کارشناسی

👤مدیر 🕔1394/12/26-03:36:32 am

دستورالعمل شورایعالی در خصوص سربرگ و مهر یکنواخت کارشناسی

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها