آخرین اخبار کانون

مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 93 تا پایان تیر ماه

👤مدیر 🕔1394/4/9-03:15:28 pm

اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 93

متن کامل

تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند5-

👤مدیر 🕔1394/4/6-10:44:59 am

تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند5-1

دستور العمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه های شماره 146/259/ص مورخ 23/2/1393 و 9084/234/د مورخ 21/3/193 موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

متن کامل

منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری

👤مدیر 🕔1394/3/27-12:16:39 pm

منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل

موضوع نامه شماره 9021/2092/1 مورخ 31/4/93 دادگستری

👤مدیر 🕔1394/3/24-11:57:14 am

ابلاغیه دادگستری در خصوص عدم همکاری کارشناسان در ارائه بموقع نظریات کارشناسی و حضور بموقع و به وقت در دادگاهها

متن کامل

تشکیل کمیسیون آموزش کانون

👤مدیر 🕔1394/3/23-10:46:03 am

تشکیل کمیسیون آموزش کانون

متن کامل

تشکیل کمیته اجرایی ساختمان جدید کانون

👤مدیر 🕔1394/3/23-10:30:29 am

تشکیل کمیته اجرایی ساختمان جدید کانون

متن کامل

آگهی دعوت جهت شرکت درمجمع عمومی سالانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

👤مدیر 🕔1394/3/20-01:05:40 pm

مجمع عمومی

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها