آخرین اخبار کانون

عملکرد کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی از طریق کانون

👤مدیر 🕔1393/10/9-08:32:15 am

عملکرد کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی از طریق کانون

متن کامل

عملکرد کارشناسان رشته راه و ساختمان

👤مدیر 🕔1393/10/6-02:00:51 pm

عملکرد کارشناسان رشته راه و ساختمان از طریق کانون از تاریخ 1388/12/10 الی   1393/10/04

متن کامل

چاپ کتاب

👤مدیر 🕔1393/10/14-02:35:20 pm

جدول مشخصات کارشناسان جهت چاپ کتاب

متن کامل

نامه شورایعالی در خصوص شمارش آرا انتخابات

👤مدیر 🕔1393/7/7-11:54:36 am

نامه شورایعالی

متن کامل

تسهیلات اقامت در مشهد

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:07:01 pm

تسهیلات اقامت در مشهد

متن کامل

نامه اداره دارایی در خصوص تمدید پروانه کارشناسی

👤مدیر 🕔1393/5/30-08:49:00 am

نامه اداره دارایی در خصوص تمدید پروانه کارشناسی

متن کامل

آگهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

👤مدیر 🕔1393/5/14-09:24:25 am

آگهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در اجرای مفاد ماده (6) قانون کارشناسان رسمی دادگستری بمنظور انتخابات سومین دوره ارکان کانون، مجمع عمومی فوق العاده روز سه شنبه مورخ 28/5/1393 رأس ساعت 17:30 در محل رستوران باباطاهر گرگان به نشانی بلوار ناهارخوران برگزار می گردد. از کارشناسان محترم که دارای پروانه معتبر بوده و در حال تعلیق نباشد دعوت می گردد در جلسه مزبور شرکت نمایند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها