آخرین اخبار کانون

تسهیلات اقامت در مشهد

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:07:01 pm

تسهیلات اقامت در مشهد

متن کامل

نامه اداره دارایی در خصوص تمدید پروانه کارشناسی

👤مدیر 🕔1393/5/30-08:49:00 am

نامه اداره دارایی در خصوص تمدید پروانه کارشناسی

متن کامل

آگهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

👤مدیر 🕔1393/5/14-09:24:25 am

آگهی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در اجرای مفاد ماده (6) قانون کارشناسان رسمی دادگستری بمنظور انتخابات سومین دوره ارکان کانون، مجمع عمومی فوق العاده روز سه شنبه مورخ 28/5/1393 رأس ساعت 17:30 در محل رستوران باباطاهر گرگان به نشانی بلوار ناهارخوران برگزار می گردد. از کارشناسان محترم که دارای پروانه معتبر بوده و در حال تعلیق نباشد دعوت می گردد در جلسه مزبور شرکت نمایند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

متن کامل

اسامی کاندیداها در انتخابات هیئت مدیره دور سوم

👤مدیر 🕔1393/3/31-02:58:23 pm

اسامی کاندیداها در انتخابات هیئت مدیره دور سوم

متن کامل

اسامی کاندیداها- بازرسی کانون

👤مدیر 🕔1393/3/31-02:50:20 pm

اسامی کاندیداها در انتخابات بازرس کانون دور سوم

متن کامل

اسامی کاندیداهای دادستانی

👤مدیر 🕔1393/3/31-02:58:54 pm

اسامی کاندیداها در انتخابات دادستانی کانون دور سوم

متن کامل

آگهی مجمع عمومی

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:10:57 pm

همکار محترم پيرو دعوتنامه مجمع عمومي نوبت اول، چنانچه اکثريت نسبي براي رسميت جلسه مزبور تا ساعت 17:30 مورخ 93/3/27حاصل نشود جلسه دوم مجمع عمومي عادي در ساعت 18:30 همان روزطبق جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول برگزار مي گردد. کانون کارشناسان رسمي دادگستري گلستان

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها