آخرین اخبار کانون

اسامی کاندیداها در انتخابات هیئت مدیره دور سوم

👤مدیر 🕔1393/3/31-02:58:23 pm

اسامی کاندیداها در انتخابات هیئت مدیره دور سوم

متن کامل

اسامی کاندیداها- بازرسی کانون

👤مدیر 🕔1393/3/31-02:50:20 pm

اسامی کاندیداها در انتخابات بازرس کانون دور سوم

متن کامل

اسامی کاندیداهای دادستانی

👤مدیر 🕔1393/3/31-02:58:54 pm

اسامی کاندیداها در انتخابات دادستانی کانون دور سوم

متن کامل

آگهی مجمع عمومی

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:10:57 pm

همکار محترم پيرو دعوتنامه مجمع عمومي نوبت اول، چنانچه اکثريت نسبي براي رسميت جلسه مزبور تا ساعت 17:30 مورخ 93/3/27حاصل نشود جلسه دوم مجمع عمومي عادي در ساعت 18:30 همان روزطبق جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول برگزار مي گردد. کانون کارشناسان رسمي دادگستري گلستان

متن کامل

دستور جلسه مجمع عمومی

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:10:31 pm

جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل

مجمع عمومی

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:10:21 pm

همکار محترم باستحضار مي رساندمجمع عمومي عادي ساليانه کانون راس ساعت 17:30 مورخ 93/3/27 در محل رستوران باباطاهر گرگان برگزار ميگردد خواهشمنداست راس موعدمقرر جهت شرکت در جلسه وصرف شام درمحل حضور يابيد. به کساني که به موقع درمحل حضور يابند بقيد قرعه جايزه تقديم ميگردد.

متن کامل

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

👤مدیر 🕔1393/2/11-09:06:38 am

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها