آخرین اخبار کانون

دستور جلسه مجمع عمومی

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:10:31 pm

جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

متن کامل

مجمع عمومی

👤مدیر 🕔1393/7/5-02:10:21 pm

همکار محترم باستحضار مي رساندمجمع عمومي عادي ساليانه کانون راس ساعت 17:30 مورخ 93/3/27 در محل رستوران باباطاهر گرگان برگزار ميگردد خواهشمنداست راس موعدمقرر جهت شرکت در جلسه وصرف شام درمحل حضور يابيد. به کساني که به موقع درمحل حضور يابند بقيد قرعه جايزه تقديم ميگردد.

متن کامل

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

👤مدیر 🕔1393/2/11-09:06:38 am

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

متن کامل

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته راه وساختمان

👤مدیر 🕔1394/10/27-08:02:49 am

اعضاء کميسيون مشورتی علمی و فنی رشته راه وساختمان

متن کامل
👍 ورود کارشناسان

پنل کاربری کارشناسان دادگستری استان گلستان

گالری تصاویر

انتقادات و پيشنهاد ها