دستور جلسه مجمع عمومی

دستور جلسه : 1- تلاوت آياتي از کلام الله مجيد 2- عرض خير مقدم توسط رئيس کانون 3- انتخاب رئيس و دو نفر منشي جلسه 4- گزارش عملکرد سال 92 کانون 5- ارائه گزارش ترازنامه و صورتهاي مالي سال 92 6- ارائه گزارش بازرسان 7- ارائه بودجه پيشنهادي سال 93 8- تصویب تراز و صورتهای مالی سال 92 و بودجه پیشنهادی سال 93 9- نماز و پذيرائي شام