چهارمین دوره انتخابات ارکان کانون کارشناسان

بسمه تعالی

همکار گرامی، به اطلاع می رساند جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 16 مورخ 26تیر 98 برگزار می گردد و درصورت به حدنصاب نرسیدن ، جلسه دوم با موضوع انتخابات ارکان کانون در ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 31تیر98 ، درمحل تالار سیمرغ برگزار می گردد.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان