برگزاری اولین نشست هم اندیشی هیأت مدیره با هیأت رئیسه گروههای تخصصی

برگزاری اولین نشست هم اندیشی هیأت مدیره با هیأت رئیسه گروههای تخصصی

اولین نشست هم اندیشی اعضای هیأت مدیره با هیأت رئیسه گروههای تخصصی روز دوشنبه مورخ 28مهر 1398 از ساعت 15 الی 18 در محل کانون برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس عاشری رئیس محترم کانون باتفاق سایر اعضاء هیأت مدیره ضمن خوش آمدگویی به منتخبین گروهها، اهداف، برنامه ها و انتظارات کانون از هیأت رئیسه گروهها بویژه در زمینه اجرای ماده 48، اعلام نیازهای آموزشی، ایجاد وفاق و همگرایی و هم افزایی بین گروهها و ارائه نظریه های کارشناسی مستدل را یادآور شدند، در ادامه جلسه اعضاء هیئت رئیسه گروهها نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در پیشبرد و برنامه ها ارائه و درخصوص موضوعات مطروحه بحث و تبادل نظر بعمل آمد.