اطلاعیه بکارگیری یک نفر کارشناس امور دفتری در کانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری گلستان در نظر دارد از طریق فراخوان محدود و مصاحبه حضوری یک نفر دارای شرایط ذیل را در قالب قرارداد موقت بر مبنای قانون کار جهت همکاری در امور دفتری و اداری بکارگیری نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد مدارک مورد نیاز ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 15/0۸/98 در پاکت دربسته به دفتر کانون واقع در خیابان شهید بهشتی نبش ورودی پاساژ رمضانی طبقه فوقانی تحویل نمایند.پس از بررسی مدارک از افراد واجد شرایط جهت مصاحبه حضوری دعوت بعمل میاید و کانون در انتخاب هر فرد مختار است.

الف - شرایط:

۱تابعیت دولت جمهوری اسلامی و سکونت در شهرستان گرگان

۲ - دارا بودن حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۴۰ سال تا تاریخ 98/08/15

3-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر تحصیلی برای اقایان

۴ - دارا بودن مدرک کارشناسی با اولویت در یکی از رشته های حقوق، رایانه( نرم افزار _ای تی)، مدیریت از دانشگاههای معتبر

۵ - دارا بودن مهارتهای icdl حداقل در زمینه های word , exel, power point , internet با ارایه کارت مهارت یا گواهی از مراکز معتبر

۵ -آشنایی با کار روابط عمومی و کار دفتری و اداری

ب -مدارک مورد نیاز:

۱ – تکمیل فرم درخواست همکاری (با دریافت مستقیم فرم از دفتر کانون یا دریافت فایل مربوطه از وب سایت کانون به آدرس: www.kkrdg.ir)

2- تصویر کارت ملی و شناسنامه (صفحه اول و دوم)

3 - تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت

۴ - مستندات سوابق اجرایی و کاری، دارابودن گواهی مهارتهای icdl

۵ - شرح و ارایه مدارک نشان دهنده تجربه و استعداد کار در روابط عمومی

۶ _ تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی

داوطلبان محترم مدارک فوق را تحویل دفتر کانون فرمایند.

 

جهت دانلود فرم مربوط اینجا کلیک کنید.