عملکرد کارشناسان رشته های غیر از کشاورزی و منابع طبیعی و راه و ساختمان

عملکرد کارشناسان از طریق کانون از تاریخ 1388/12/10 تا 1393/10/4
برق ماشین و تاسیسات کارخانجات ردیف كارشناس مبلغ رشته کارشناسی
1 ابراهیم جهانی 52,430,000   حسین شریفی 14,700,000 حسابداری
2 سید علی مرد مومن 36,962,600 5 علیرضا شعرباف 12,253,623
3 عبدالرضا جعفرزاده 34,969,775 6 محمد مهدی احمد دوست 12,253,623
4 قاسمعلی زمانی 28,027,650 7 حسن اخوان ماسوله 6,728,890
5 سید علی اکبر میرکریمی 25,968,964 8 سعید شریفی 5,507,660
6 عبدالرحمن تزری 24,817,500 9 مجتبی جمالی 1,140,000
7 رضا نوری قره تپه 23,580,512 10 محمد دیلمی 1,000,000
8 شکراله سید قاسمی 22,743,600 11 یوسف حبیب زاده 665,000
9 عبدالحمید رئوفی 22,036,000 12 علیرضا ابراهیمی 51,182,578
10 ولی اله ولیپور سلیمی 21,623,000   عبدالکریم خداشناس 7,549,578 آبزیان و شیلات
11 علی مقصودلو 20,924,964 14 فرهاد خرمالی 1,330,000
12 مهدی ارشاد 20,325,559 15 حسن سعیدی تبار 26,818,228 مهندسی آب
13 امیرهوشنگ بخارائیان 17,475,000 16 محمود مقصودلو محلی 8,000,000
14 کیوان فرح زاد 3,349,000   عاشور قلیچ بروسان 2,000,000
برق الکترونیک و مخابرات 18 حمیدرضا مهاجر نوعی 6,100,000 معماری و تزئینات داخلی
1 ناصر حاجی صادقی 18,205,500 19 حامد اسلامی 4,600,000
2 علی اصغر قدیمی 2,179,000 20 عبدالرضا چراغعلی 2,540,000
وسائط نقلیه موتوری زمینی 21 اسماعیل کیا 2,265,000 مهندسی پزشکی
1 مهرداد کیایی پور سیاهکل 76,821,629 1 ناهید طاطار 5,250,000 رایانه
2 محمد طبری 63,082,600 2 محمدرضا اخوت 3,340,000
3 علی اکبر زوار 45,899,550 3 مهدی یزدانی 700,000
4 امین اله رحیمی 43,042,500 1 سید کامران کاظمی 700,000 تعیین نفقه
5 سید محمدرضا ضیایی 34,928,417 1 سید غلامرضا نژاد حسینی 10,502,675 امور اداری و استخدامی
6 رجب تفتیک 34,555,850 1 حمیدرضا یزدی 1,000,000 داروسازی و سم شناسی
7 مرد قلیچ اینچه برون 30,720,229 1 محمد دولت آبادی 6,305,000 مواد غذایی
8 سید محمد تقی بنی کریم 17,158,750 2 رویا کرد رستمی 5,553,250
9 خاندردی خاندردی 9,953,083 1 سید احسان حسینی 7,000,000 دامپزشکی و دامپروری
10 داود رجبعلیان 9,638,607 2 اسماعیل کریمی 3,686,844  
11 رحمن قجر 4,820,229 1 نعمت اله عظیمی پور 9,500,000 امور ثبتی
12 محمدرضا کابوسی 4,400,000 1 ابراهیم عاشقان 47,263,230 لوازم خانگی و اداری
13 نعمت اله شاطری 2,488,607 2 محمد حسین سیفی 20,111,750
14 اسماعیل روشنی 2,000,000 3 بهروز باقی زاده 5,331,500
15 حسن قره سفلو 2,000,000 1 محمد علی اوحدی 21,250,000 برنامه ریزی شهری
تاسیسات ساختمانی 2 ناصر مرتضوی بریجانی 3,000,000
1 سید زمان حسینی 37,376,469 3 عیسی مهری 1,880,000
2 محمود سپهری 29,808,409 1 کامران کبیری بالاجاده 56,545,676 نقشه برداری
3 حسین ویزواری 27,928,994 2 علی اصغر عمرانی 8,750,000
صنایع چوب 1 محمد سالارنیا 12,730,000 گاز و گازرسانی
  رامین دانش راد 9,215,000 2 مسعود فریدی نیا 877,800
  محمد بسیج 1,734,000