کاندیداتوری و عضویت در هیئت رئیسه گروه وسائط نقلیه موتوری زمینی(گروه5)

متن خبر