پیام تسلیت

ریاست محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان

 با نهایت تاثر و تاسف درگذشت  پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن عزيز سفر كرده طلب مغفرت و برای شما و کلیه بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم.

™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان