اطلاعیه شورایعالی کارشناسان درباره آزمون

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان براساس مصوبه شورایعالی کارشناسان رسمی  ثبت نام از متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری از روز جمعه مورخ 95/2/17 مصادف با روز مبعث رسول گرامی اسلام(ص)  به حول و قوه الهی آغاز خواهد شد.جهت اطلاع از رشته های مورد درخواست و چگونگی ثبت نام از آن تاریخ به پایگاه اطلاع رسانی شورایعالی به آدرس www.scioe.org مراجعه فرمائید.