اطلاعیه

                                                                                                          اطلاعیه

                 ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ 1395/2/17 شروع و تا  روز 1395/3/02 خواهد داشت.

               جهت اطلاع بیشتر به سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نشانی: www.scioe.org  مراجعه فرمائید.