کمیسیون آموزش

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی شائبه اعضاء محترم کمیسیون آموزش و عرض خسته نباشید،

جدول وضعیت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متشکله در سال 1394 اعلام میگردد.

با آرزوی توفیق بیشتر برای عزیزان کمیسیون آموزش