ثبت نام انتخابات شورایعالی

با سلام

نظر به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شورايعالي،واجدين شرايط عضويت(داشتن پروانه کارشناسي معتبر و عدم تعليق) جهت ثبت نام از تاريخ 25 مهر 95 بمدت يکماه به کانون مراجعه فرمايند.

کانون کارشناسان رسمي دادگستري گلستان