ثبت نام در سامانه الکترونیکی ثنا

قابل توجه کارشناسان محترم رسمی دادگستری مهلت ثبت نام در سامانه ثنا(ثبت نام الکترونیکی)  تا تاریخ 30آبان 1395، جهت ثبت نام کارشناسان مرکز استان  به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر حوزه های قضایی به دادگستری شهرستانها مراجعه فرمایند.