دعوت به همکاری

بسمه تعالی

دعوت به همکاری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان از یک نفر (غیر از اعضاء) با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید:

  1. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حداقل مدیریت یا رشته های مرتبط
  2. دارا بودن حداقل هفت سال تجربه کاری
  3. آشنا بودن به رایانه و نرم افزارهای عمومی
  4. متاهل

علاقمندان به همکاری می توانند با مراجعه به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان واقع در گرگان- خیابان شهید بهشتی- جنب پاساژ رمضانی، نسبت به دریافت و تکمیل فرم همکاری حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام نمایند.

 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان