اطلاعیه شورایعالی درباره تاریخ اعلام نتایج آزمون كارشناسي رسمي سال 1395

بسمه تعالي

 

طبق اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري متقاضیان محترم می‌توانند جهت مشاهده نتایج آزمون کارشناسی رسمی سال 1395 در روز سه شنبه مورخ 07/10/1395 به سایت سازمان سنج آموزش کشور (بخش آزمون‌های استخدامی) به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند.