انتخابات شورایعالی

با سلام  اطلاعیه
 با سلام
چهارمین دوره انتخابات شورای عالی  کارشناسان رسمی دادگستری روز پنجشنبه مورخ 27 مهر 1396  در دو حوزه گرگان و گنبد برگزار میگردد
حوزه گرگان:  کانون کارشناسان رسمی دادگستری واقع در خیابان شهید بهشتی
حوزه گنبد: گنبد کاوو – خیابان طالقانی شرقی- پاساژ مهران ( مجتمع تجاری امید) طبقه همکف – دفتر علی مهماندوست