عملکرد کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1396

 

  عملکرد کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1396
ردیف  گرگان
1 رحمانقلي عاشري 134,810,400
2 محمد حسین کاویانی 0
3 سيد محمد ميررضايي 46,096,080
4 هوشيار كردجزي 0
5 سيد احمد مساواتي 0
6 عزيز پاكراد 63,900,500
7 عليرضا رازقندي 12,650,000
8 قنبر علي پاكدامني 0
9 محمدمحسن ادهمي مجرد 2,775,000
10 محمدصادق صالحي 4,913,667
11 بهمن آريايي فر 0
12 محمد پارسائي 8,500,000
13 علي ساوري 0
14 محمدرضا عباسي 0
15 محمد قاسم افتخاری 0
16 عبداله باقريان لمراسكي 5,000,000
17 محمدرضا پارسامهر 0
18 عليرضا سوري 9,500,000
19 مازیار عسگری 1,500,000
20 محمدرضا مبشري 6,413,666
21 ناصر وفائیان کاخکی 0
22 عبدالناصر اترک چالی 37,900,500
23 اسد موحدی صدر 0
24 داود مقدسی 0
25 هادی نادری 19,790,680
26 علی اصغر باقریان 0
27 عمران عالیشاه 0
28 سیروس کرد رستمی 0
29 رضا علی جعفری 20,000,000
30 سلمان عرفانی 0
31 حسن امیری 5,000,000
32 علیرضا صفاهانی لنگرودی 0
  آزادشهر
33 سید عبداله حسینی 3,000,000
34 علی اصغر عرب عامری 4,913,667
35 حبیب اله بذرافشان 0
36 محمد صادق صابری 0
37 مرتضی نوریان 0
38 حمیدرضا کریمی گله دونی 0
39 کامبیز خرمالی 0
  آق قلا
40 عبداله اریس  
41 محمد سن سبلی 36,900,500
42 مرتضي محمدخاني 11,500,000
43 عبدالطاهر میرزاعلی 0
44 محمد وجداني فر 24,305,400
45 سهراب سهرابی 0
46 علی هوشنگی سلطانپور 24,305,400
47 صالح بردی خوجه 19,790,680
48 محمد امین اسلامی 73,670,500
49 عزیز اله صالحی زاده 0
  بندرترکمن
50 عبدالحكيم طريك 230,000,000
51 محمودرضا پزشكپور 0
52 يوسفعلي مسعودي 0
53 عبدالمعروف ایری 21,000,000
54 ایرج حبیبی پور 0
55 حامد محمد قلیپور 0
56 امانقلی ایری 0
  بندرگز
57 فریدون نورگلدی 13,000,000
58 ابوالفضل طهماسبی 13,000,000
59 سعید نصرتی 29,000,000
60 مجتی باقری هاشم اباد  
  خان ببین
61 علی فیاض فر 1,666,667
  رامیان
62 عیدمحمد اسکندرلی 1,666,666
63 محمد حسین مطلبی نژاد  
64 غلامحسن غفاری توران 1,666,667
65 حمید سقلی 0
  علی آباد
66 حسن قديريان 2,640,000
67 محمد رضا حاتمی 0
68 حسین ابراهیمی 0
69 محسن مهاجر استرابادی 0
70 حسن هنرپرست 0
71 جمال رضا پور 0
72 مریم سعید مهر 0
  فاضل آباد
73 فرهاد بغدادی 0
74 علی ساورعلیا 0
  کردکوی
75 ابوالفضل عرب نژاد  
76 سید احمد حسینی بالاجاده 26,000,000
77 عیدمحمد فاروقی 0
78 صفر سوادکوهی 0
79 سید هاشم موسوی نژاد 0
80 رحمت اله عربعلی 0
81 عزت اله معقولی 25,000,000
82 سید مومن بنی عقیل 25,000,000
83 سید داریوش عقیلی  
  کلاله
84 محمد صادق بشکوفه 0
85 کمال الدین حاجی لی دوجی 0
86 احمد ثمری قراماخر 0
87 پيام آبروان 6,500,000
88 عبدالرحيم تيماج 0
89 محمد مبینی فر 0
90 حسین دست رس 0
91 اسماعيل قرئي 0
92 قادیر قلی کوچک نژاد 0
93 احمد شیخی 0
94 محمود کلته 0
95 عیسی ملائی فر 0
96 مهدی نوری 0
97 آغاسی برزین 0
98 نورمحمد خواجوی 0
  گالیکش
99 حسن خسروی 0
100 سید حامد شجاعی 0
101 حاجی کریم پورقاز 0
102 جاوید حاجی محمدی انارکی 0
103 حسن کرد 0
104 عبدالرضا صادق زاده 0
105 مسلم تمرتاش 0
106 زهرا شیخی کوهسار 0
107 شهربانو خسروی 0
108 محمد تقی قلیزاده 0
109 عبداله احمدی همدانی 0
  گمیشان
110 احمد آخوندی 1,000,000
  گنبد کاووس
111 نور محمد قره باش 25,550,000
112 جلال يغمايي 0
113 حسين بصيري 0
114 علی امراللهی 0
115 یوسف رضا نصیرایی 0
116 عبدالجلیل چپرلی 0
117 محمود سیدی 0
118 رحیم علیزاده 0
119 حاجی صاتلق فرشیدی 103,500,000
120 رحیم علیزاده 0
121 شمس اله گنجي جامه شوراني  0
122 جلال الدین گوکلانی 0
123 اباصل گرایلو 0
124 احمد پرتانی 0
125 خواجه دردی قوچ زاده 0
126 ابوالفضل مشمول 0
127 علی اکبر شمشادیان 0
128 پرویز کریمی 0
129 بهمن کوچکی 0
130 سلیمان مارامائی 0
131 امین قرنجیک 0
132 شاپور یمرلی 0
133 عبدالجلیل اکبری 0
134 محمد مهاجری 0
135 محمد امین عفیفه 0
136 عاشور محمد شیرمحمدلی 0
137 عزیز آق اتابای 0
138 حسن اقتدایی 0
139 حالی ظهری 0
140 فریدون شیرمحمدلی 0
  مراوه تپه
141 یازمراد کوسه غراوی  
142 ابراهیم حسین زاده 103,500,000
143 مشهد محمد محمدی 0
144 خلیل حاجی لی دوجی 0
145 یعقوب قربانی 0
146 عیسی محمدی 0
147 محمد رحیم زنگیدن 0
  مینودشت
148 خلیل اناوی 0
149 قمبر خسروی 0
150 محمد حسین قزل سفلو 0
151 حسن كاووسي 0
152 اسكندر حسيني 0
153 صفر سیجانی 0
154 حمیدرضا آدینا 0
155 علی صلواتیان 0
156 ابوطالب قزل سفلو 0
157 حمید مصطفی لو 0
158 بایرامعلی تاسن 0
159 مرضيه رشيد پور 13,000,000
160 علیرضا وامنانی 0
161 احمد نوری 0