تماس با کانون

آدرس کانون رسمی داگستری استان گلستان

استان گلستان ، گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، روبروی دادگستری ، طبقه فوقانی ،ورودی پاساژ رمضانی

تلفن تماس

امور اداری : 2224224

امور مالی : 2223944

تلفکس : 2223945

کد پستی : 4916675154

نام و نام خانوادگی*

متن*