| امروز جمعه 24 اردیبهشت 1400

هیئت مدیره

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

اعضای هیئت مدیره کانون
رحمانقلی عاشری
بیشتر

نائب رئیس و رئیس امور مالی و اعضای اصلی هیئت مدیره کانون
منصور گرکز
بیشتر

علی اکبر شاهینی
بیشتر

عمران عالیشاه
بیشتر

کامران کبیری بالاجاده
بیشتر

دادستان انتظامی
نعمت اله عظیمی پور
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است