| امروز چهارشنبه 17 آدر 1400

انتخاب مهندس کامران کبیری بالاجاده به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان گلستان

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

انتخاب مهندس کامران کبیری بالاجاده به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان گلستان

براساس انتخاب هیئت مدیره ، طبق مقررات هر دو سال نیاز به انتخاب هیئت رئیسه کانون می باشد در جلسه 1400/04/27 هیئت مدیره انتخاب هیئت رئیسه به شرح زیل انجام شده است و حکم ریاست آقای مهندس کامران کبیری بالاجاده به عنوان رئیس کانون گلستان توسط رئیس شورایعالی کارشناسان ابلاغ شده است .ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است