| امروز چهارشنبه 25 تیر 1399

دستورالعمل سازماندهی زمان و فرایند کارشناس رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

دستورالعمل سازماندهی زمان و فرایند کارشناس رسمی دادگستری

ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان  رسمی دادگستری  و تبصره های ذیل آن و همچنین ماده 14 دستورالعمل سازماندهی زمان و فرایند کارشناس رسمی دادگستریارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است