| امروز جمعه 29 تیر 1403

شماره های تماس پرسنل کانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

 

سمت نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم

رئیس کانون

مهندس کامران کبیری بالاجاده

رئیس امور اداری

حدیث گرزین

017-32350532
رئیس امور مالی حسین تفکر

017-32350533

روابط عمومی عارف قاضی زاده  
انفورماتیک معصومه کابلی 017-32350535

 

 

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS